BİOENERJİNİN DÜNYA' DAKİ YERİ

Bioenerji, yaratıcının nuru yani şifa enerjisi insanlık kadar eskidir. .Bio enerji yaşamın enerjisidir. Bitkilerde, insanlarda, hayvanlarda kısaca tüm canlı varlıklarda evrenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bio enerji içimizde var olan bir enerji türüdür. Eğer yaşam enerjimiz olmasaydı, ölüm gerçekleşmiş olurdu. Dünyanın farklı bölgelerinde bioenerji için farklı isimler kullanılmıştır. Hintliler bu enerjiye prana, çinliler chi, japonlar ki, afrikalı şamanlar bu enerjiye num demişlerdir. Yine Mısır hiyeroglif yazılarında bioenerjiye asur ve babil plakalarında ka demişlerdir. Hipokrat m.ö 370 civarında bioenerji ile iyileşmiştir. Yine kutsal kitaplarda hz isanın kollarıyla şifa verdiğini yazmıştır. Paracelsus, bazı insanların yaşam enerjileri ile başkalarını pozitif yönde etkileyebileceğini yazmışdı. Kısaca sonuçta 20. yüzyılda Avrupalılar enerji ile iyileşmeye başlamşlardır. Genel olarak dünya kültürlerini incelediğimizde orta asya kültürlerin temelinde kişideki enerji merkezleri ile ve ruhlarının yaratıcı tarafından bu kanalların merkezleri aracılığı ile bağlantı kurduğundan bahsetmektedir. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev yine rahatsızlığı nedeni ile tedavilerinin sonuç vermemesi üzerine bir hemşire olan Juna Davitaşvili kendinde bulunan yüksek bioenerji şifa gücü ile Brejnevi 1 ay gibi bir sürede ellerinden bioenerji şifa aktarımı yaparak iyileştirmiştir. Bunun üzerine Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev bu konunun bilimsel olarak araştırılmasını ve kullanılmasını emreder. Bu şekilde Sovyetler birliğinde bu konu ile ilk devlet enstitüleri kurulmuştur. Avrupa kültürüne bakıldığında yine bioenerji şifacılığının çok eskilere dayandığı görülmektedir. İskandinav kültüründe dinlerinde kutsal ruhlara, ruhani varlıklara ve tanrılara inandıkları görülmüştür. Hatta bu genetik kodlarını ileri kuşaklarada aktarabilmişlerdir. Günümüzde halen Avrupada bioenerji konusunda enstütülerde araştırmalar yapılmaktadır. Emar cihazı, biorezonans cihazının çıkışı bioenerji kaynaklıdır. İslam kültür ve uygarlığına bakıldığında Bioenerji çok yoğun olarak yine kullanılmaktaydı. Anadoludaki şifacılığa el verme olayı yine bioenerji kanallarını açmak aktarmak anlamına gelmiştir. İslam tasavvufunda letaif olarak bahsedilen noktalar yine yaşam enerji merkezleri olarak adlandırılmıştır.