ÇAKRALAR VE ÖZELLİKLERİ

Bedenimiz sadece etten kemikten oluşmamaktadır. Birde bizim enerji bedenimiz vardır. Nasıl ki vücutta bulunan kanımız fizik bedenimizde dolaşıyorsa, enerji de bu enerji bedenimizde dolaşmaktadır. Enerjimiz düzgün akmadığında fiziksel ve ruhsal hastalıklar ortaya çıkmakta ve tedavisi de bu enerji akışının tekrar sağlanması ile gerçekleşmektedir.

Vücudumuzda 7 tane ana enerji merkezimiz vardır. Buna çakra adı verilir. Bu çakralar vücudun ana enerji istasyonları yani enerji merkezleridir. Çakraya sankirit dilinde çark denilmektedir. Enerjimiz bu merkezlerde saat yönünde yani adeta bir çark şeklinde dönmektedir. Çakrada bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda enerji akışında sorunlar meydana gelmektedir.

7 ANA ÇAKRA VE ÖZELLİKLERİ
1. Çakra : Kök Çakrası
Rengi kırmızıdır.

Kök çakrasının elementi topraktır.

Temel yaşamsal fonksiyonlarımızın sürdürülmesi açısından bu çakra önemli bir çakradır.

Kök çakrasının bağlantılı olduğu organlar bedende bacaklar, kalçalar, iskelet sistemi kemikler, omurga, tırnaklar, dişler gibi tüm sert yapıyı kontrol eder. Ayrıca kemik iliğini de kontrol ettiği için bağışıklık sistemini de etkiler.

Bu çakra bloke olduğunda, sürekli maddi endişeler içerisinde, kolay sinirlenir, bencil ve kronik ağrılara sahiptir. Fiziksel olarak dolaşım sorunları, kansızlık, kabızlık, bel, kalça, diz ve bacak sorunları ve jinekolojik sorunları oluşabilir. Obezite/anoereksiya, biriktirme, endişe kaygı, öfke, panik atak, cinsel çekingenlik gibi psikolojik sorunlar oluşabilir. Ayrıca ölüm, terk edilme, küçük düşürülme, incitilme, değersizlik, kaybetme korkusu, yetersizlik, başarısızlık, gibi temel korkular içerisinde yaşar .kişinin zorluklarla mücadele edememesini, kendini güvende hissetmemesini ve dünya ile arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol açacaktır.

2. Çakra: Sakral Çakra.
Elementi su, rengi turuncudur.

Yaratıcı üreme, pelvis çakranın temel ilkesidir ve yaratıcılık ve zihinsel üretkenlik ile bağlantılıdır. Bu merkez hayat vermek ve hayatı korumak ile bağlantılıdır. Bir aile düzeni oluşturmak, aile bağları ve ilişkileri ve aile sorumluluğunu kapsar. Bu çakra yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder. Beden bölgeleri üreme sistemi, idrar sistemleri, cinsel organlar, alt sırt, yumurtalıklar, leğen kemiği, erbezleri, böbrekler, mesanedir.

Bu çakra bloke olduğunda, yaratıcılığını gösteremez, para sorunları ile yaşar, kas krampları, kısırlık, prostat, rahim ve yumurtalıklar ile ilgili rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, Diyabet(Şeker hastalığı) gibi fiziksel sorunlar yaşayabilir.

2. çakranın düzgün çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan düzgün çalışan sakral çakra ile söz konusu olabilecektir. Bu çakrada enerji blokajları yada dengesizlikleri olduğunda zihinsel üretkenlik kısırlaşacaktır.

3. Çakra: Solar Pleksus – Sindirim Çakrası

Rengi sarı, elementi ateştir.

Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Bu çakra bedende yerçekiminin merkezidir. Güç merkezimizi temsil eder. Üçüncü çakra toplumsal kimliğimizi, irademizi ve amaçlarımıza ulaşmakta kararlılığımızı simgeler. Karın çakra merkezinin en önemli görevi kök ve pelvis çakra merkezlerinin isteklerini ve arzularını özümsemek ve arındırmaktır. Ancak, özümseme ve arınma tamamlandıktan sonra üst düzeylere ulaşılacak spiritüel enerjiye sahip olunabilir. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3. Çakra ile bağlantılıdır.

Bedende karaciğer, sindirim sistemi, pankreası, 12 parmak bağırsağını ve dalağı etkiler.

Yetersiz çalışan çakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek, sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir. Düzgün çalışan 3. Çakra ise uyumluluk, hedefleri iyi belirleme ve bunları takip etme, davranışları kontrol altında tutma, bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

Bu çakra bloke olduğunda, ülser, gastrit, reflü, hazımsızlık gibi mide ile ilgili hastalıklar, Dalak, pankreas ve safra kesesi gibi fiziksel sorunları yaşayabilir.

4. Çakra: Kalp Çakrası

Rengi yeşil elementi havadır.

Kalp çakra koşulsuz sevginin merkezidir.

Denge ve alma verme ve paylaşma merkezidir. Bu merkezden enerji çok güçlü aktığı için açık olan kalp çakrası başkaları üzerinde de kendiliğinden iyileştirme ve dönüştürme gücü yaratır.

Kalp, tüberküloz, zatürree, bronşit nefes darlığı, öksürük, astım, akciğer tümörleri gibi akciğer rahatsızlıkları, yorgunluk, uykusuzluk, huysuzluk, paranoya gibi rahatsızlıklar görülebilir.

Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alan bu çakra sevgi, şefkat, fedakârlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu çakra direk duygularla bağlantılı çakradır.

Timüs bezi etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs, uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide mutluluk duygusu yaratmaktadır. Timüs bezi büyümeyi düzenleyen bir bezdir. Bağışıklı sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir.

Kalp çakrası tüm çakraların merkezinde yer aldığı için diğer çakraları da önemli ölçüde etkilemektedir. Düzensiz çalıştığında yada bloke olduğunda 4. çakra duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi yada sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır.

5. Çakra: Boğaz Çakrası

İletişimin merkezidir. Rengi mavi dir.

Duygu ve düşüncelerimizi boğaz çakra aracılığı ile ifade ederiz. Duygu ve düşüncelerin ve iletişimin kendimizi ifade edebilme açısından boğaz çakrası önemlidir.

Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak ifade etmek ve anlatmak bu çakra ile ilgilidir. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir.

Tiroit bezi de direk bu çakra ile ilgilidir. Tiroit bezinin vücudun gelişiminde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa 5. çakrada ki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde ya da konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. çakranızda bir enerji blokajı, dengesizliği ya da aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir.

Boğaz çakranın sağlıklı çalışabilmesi için yalan söylememek yani doğruyu söylemek çok önemlidir. Duygu ve düşüncelerimizi bu çakra aracılığı ile dış dünyaya ifade ederiz.

Bu çakra bloke olduğunda, boyun ve boğaz bölgesinde ağrılar, sıkışmalar ve tiroit rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır.

6. Çakra: Alın Çakrası

Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır. Bu çakraya üçüncü göz çakrası da denir.

3. göz olarak da bilinen bu çakranın rengi indigo'dur.

Alın çakra bu hayatta ve önceki hayatlarımızda yaşadığımız kayıtların tümünün saklandığı merkezdir. Yeni şeyler öğrenme bu çakra ile ilgilidir.

Bu çakra bloke olduğunda, kişiler sezgi gücünü kullanamaz hale gelirler. Disiplin ve başarıdan korkar. Karşılaştıkları durumun içinden çıkamaz ve bocalarlar. İşitme, burun ve sinüs ile ilgili sorunlar, göz, baş ağrıları, tümör, beyin kanaması, migren gibi fiziksel rahatsızlıklar ve konsantrasyon eksikliği, zihin yorgunluğu, karışıklığı, öğrenmede zorluk ve öğrenme bozuklukları, unutkanlıkda bu çakra ile ilgilidir.

Sezgi gücü, altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı direk etkileyen bu çakradır.

Bu çakranın kontrol ettiği içsalgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir. Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. çakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden kaynaklanmaktadır.

Bu çakranın bloke olması durumunda yada düzensiz çalışması ile kişi sadece akıl ve mantıkla yaşamına devam eder. Sezgiler ve iç görüler tamamen kişide kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner, ruhsal gelişmeden uzaktır. Zihinsel açıdan da belli bir konuya ya da düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar meydana gelir.

7. Çakra: Tepe Çakrası:

Taç çakranın rengi mordur. Tepe çakrasına taç çakrada denir.Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Farkındalık, maneviyat, bilgelik ve bilinç ile alakalıdır.

Bir olabilme , yaradana teslimiyet ve bütünlük hali bu merkez aracılığı ile deneyimlenir. Kozmik bilinç ile bağlantı yeridir. Mutluluk duygusu ve mutlu olabilme hali bu merkez aracılığı ile algılanır. Kişinin ihtiyacı olan bilgiler kolaylıkla ona ulaşmaya başlar.

Bu çakra bloke olduğunda, korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe çakrası ile bağlantılıdır. Uyumlu çalışan tepe çakrası ise evrenle olan uyum sağlanır, kişi kendi içinde tam ve bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır.